Стартиращи специализации, организирани от ДИПКУ при Тракийски университет, гр. Стара Загора

ДАТА

ППС/СДК

ТЕМА

ГРАД

НАЧАЛЕН ЧАС

ЗАЯВЛЕНИЕ

04.11.2017

ППС

Детско-юношеска и училищна психология

Стара Загора

9.00

 

04.11.2017

ППС

 Детско-юношеска и училищна психология

Бургас

10.00

 

04.11.2017

курс

Помощник-възпитатели

Стара Загора

 

 

05.11.2017

ППС

 Детско-юношеска и училищна психология

 Ямбол

10.00

 

11.11.2017

СДК

Педагогическа правоспособност

 Стара Загора

9.00

тук

11-12.11.2017

ППС

 Детско-юношеска и училищна психология

Пловдив

10.00

тук

18.11.2017

ППС

Информатика и информационни технологии

Стара Загора

9.00

тук

18.11.2017

ППС

Информационни технологии 1-4 клас. Компютърно моделиране

Стара Загора

9.00

тук

18.11.2017

курс

Майсторски клас

Кърджали

10.00

тук

18.11.2017

курс

 Помощник-възпитатели

Кърджали

10.00

тук

18-19.11.2017

ППС

 Детско-юношеска и училищна психология

Сливен

10.00

тук

 18-19.11.2017

курс

 Помощник-възпитатели

 Сливен

10.00

 тук

Заявки за участие в специализации, освен в посочените места, се събират и за Габрово, Велико Търново, Плевен.

Заявки за участие в различни от обявениет тук ППС/СДК/курсове може да подадете тук.