Стартиращи специализации

ДИПКУ сформира групи за  специализации, чрез които можете да повишите професионалната си вещина и компетентности.

Някои от тях могат да послужат за придобиване на III ПКС. Подходящи са за учители от всички педагогически специалности, които са в процедура за придобиване на IV и V ПКС или имат присъдени такива.

Следвайте хипервръзките, за да разберете какви групи за специализации се сформират в следните градове:

СТАРА ЗАГОРА

ПЛОВДИВ

РУСЕ

ПЛЕВЕН

КЪРДЖАЛИ

КИРКОВО

КЮСТЕНДИЛ

ДОСПАТ

АЙТОС

БУРГАС

СЛИВЕН

ДРУГИ (ОБЩА ЗАЯВКА)

Информация за датата на започване, срока за заплащане, часа и мястото на провеждане за всяка сформирана група ще бъдат публикувани своевременно на сайта. 

Очакваме и приемаме и групови заявки от училища или райони за сформиране на групи.

Подробна информация в Учебен отдел на ДИПКУ - тел.: 042/ 630 102.