СТАРТИРАЩИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Уважаеми колеги,

в ДИПКУ при Тракийски университет – Стара Загора се провеждат следните професионално-педагогически специализации и следдипломни квалификации:

 

Следдипломна квалификация за придобиване на педагогическа правоспособност

Тема на специализацията

Дата на стартиране

Заявление

Продъл-жителност

Цена за цялото обучение

Педагогическа правоспособност

При сформиране на група

ТУК

12 месеца

1125 лв.

 

Специализации за придобиване на допълнителна квалификация

(специализациите са подходящи за придобиване на правоспособност и кандидатстване за III ПКС)

Тема на специализацията

Дата на стартиране

Заявление

Продъл-жителност

Цена за цялото обучение

Информатика и информационни технологии

12.06.2021

ТУК

12 месеца

1125 лв.

Информационни технологии 1-4 клас. Компютърно моделиране

При сформиране на група

ТУК

12 месеца

1125 лв.

Аспекти на преподаване на интегрирания предмет „Човекът и природата” 5-6 клас

При сформиране на група


ТУК

12 месеца

1125 лв.

Педагогика на обучението по технологии и предприемачество

При сформиране на група

ТУК

12 месеца

1125 лв.

Специална педагогика

29.05.2021

ТУК

12 месеца

1125 лв.

Чуждоезиково обучение

При сформиране на група

ТУК

12-18 месеца според нивото на владеене на езика

Определя се от срока на обучение

 

Професионално-педагогически специализации

(специализациите са подходящи за кандидатстване за III ПКС)

Тема на специализацията

Дата на стартиране

Заявление

Продъл-жителност

Цена за цялото обучение

Организация и управление на образованието

При сформиране на група

ТУК

12 месеца

1125 лв.

Детско-юношеска и училищна психология

29.05.2021

ТУК

12 месеца

1125 лв.

Стратегии за иновативен мениджмънт в образованието

При сформиране на група

ТУК

12 месеца

1125 лв.

Индивидуална психология и позитивна образователна среда

При сформиране на група

ТУК

12 месеца

1275 лв.

 

Задочно-електронни професионално-педагогически специализации

(специализациите са подходящи за кандидатстване за III ПКС)

Тема на специализацията

Дата на стартиране

Заявление

Продъл-жителност

Цена за цялото обучение

Приложни аспекти на психологията в образователна среда

Подходяща е за педагогически съветници, училищни психолози, детски учители, учители ЦДО

При сформиране на група

ТУК

12 месеца

750 лв.

Психолого-педагогическо взаимодействие в приобщаваща и мултикултурна среда

При сформиране на група

ТУК

12 месеца

750 лв.

Организация на образователния процес в новите реалности

Подходяща е за учители в среден и горен курсначални учители и др.

17.04.2021

ТУК

12 месеца

750 лв.

 

Специализациите са подходящи за педагогически специалисти от всички специалности, които са в процедура за придобиване на V или  IV ПКС, или имат присъдени такива.

Всички специализации през учебната 2020-2021 година ще бъдат дистанционни. Занятията се провеждат електронно-синхронно (уебинар) в неучебни или почивни дни с начален час 10:00.

Електронни заявления се приемат до 10 календарни дни преди началото на съответната специализация. Допълнителна информация можете да получите на телефон 042/617446; 042/630102 – експерт СДК Надежда Иванова и www.dipku-sz.net

Плащането на специализациите се извършва на 3 вноски, разпределени за периода на обучението.

След подаване на заявление за участие, ще получите на електронните си пощи подробни указания за провеждане, плащане и необходимите документи.