Специализация "Организация и управление на образованието"

На 02.09.2017 г. от 09.00 ч. в ДИПКУ гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ 9 стартира специализация на тема „Организация и управление на образованието“.

Специализацията е предназначена за директори, зам. директори и педагогически специалисти, проявяващи интерес към мениджмънта на образователните институции.

Обучението се провежда в три семестъра, като таксата за всеки семестър е 360.00 лв. и към последната такса се прибавят 42.00 лв. за издаване на свидетелството.

Първата вноска от 360.00 лв., трябва да се внесе в срок до 31.08.2017 г. по банков път по сметка на ДИПКУ в Уникредит Булбанк АД, IBAN BG69UNCR 76303100 117737, BIC UNCRBGSF, като в платежното нареждане отбележете: трите имена, ЕГН, Специализация ОУО или в касата на ДИПКУ.

На първото занятие кандидатите трябва да носят пълно ксерокопие на дипломата за завършено висше образование и оригинал за справка и 2 броя снимки за документи.

Желаещите трябва да заявят участие в срок до 30.08.2017 г. на e-mail dipku_sz@abv.bg.

ДИПКУ предлага нощувка в общежитие срещу заплащане - по 15 лв. на вечер. За резервации: тел 042/629869.