Специализация „Детско–юношеска и училищна психология“ - Велико Търново

На 24.02.2018 г. от 10.00 ч. в II ОУ „П. Р. Славейков“ гр. Велико Търново ще стартира специализация на тема „Детско–юношеска и училищна психология“. Обучението е подходящо за учители  в детски градини, средни училища, възпитатели в общежития.

Занятията се провеждат в три семестъра, като таксата за всеки семестър е 360.00 лв. и към последната такса се прибавят 42.00 лв. за издаване на свидетелството.

Първата вноска от 360.00 лв., трябва да се внесе преди стартиране на специализацията  по банков път по сметка на ДИПКУ в Уникредит Булбанк АД, IBAN BG69UNCR 76303100 117737, BIC UNCRBGSF, като в платежното нареждане отбележите: трите имена, ЕГН, СДК ДЮУП – град Велико Търново.

На първото занятие кандидатите трябва да носят пълно ксерокопие на дипломата за завършено висше образование и оригинал за справка и 2 броя снимки за документи.

Желаещите трябва да заявят участие в срок до 16.02.2018 г. на e-mail dipku_sz@abv.bg, на телефон 042/617446; 042/630102 или да попълнят електронната заявка тук.