Специализации в с. Кирково

В с. Кирково се организира следната специализация:

  1. Организация на образователния процес в условията на новите реалностиЗаявление за включване в 5377 ППС "Организация на образователния процес в условията на новите реалности" - Кирково може да подадете тук.

Специализациите започват при сформиране на група от поне 15 човека.

Място на провеждане: СУ "Отец Паисий", с. Кирково

Срок на включване: 30.10.2019 г.