Специализации в гр.Доспат

В гр. Доспат се организира следната специализация

  1. Организация на образователния процес в условията на новите реалности - Заявление за включване В 5378 ППС "Организация на образователния процес в условията на новите реалности" - Доспат може а подадете тук.

Начало: 23.11.2019 г. от 11.00 часа, 24.11.2019 от 9.30 часа

Място на провеждане: СУ "Димитър Благоев", гр. Доспат

Срок на включване: 19.11.2019 г.