Специализации в гр. Варна

В гр. Варна се организират следните специализации:

  1. Психологическо консултиране в образователна среда - заявление за включване в 5382 ППС "Психологическо консултиране в образователна среда" - Варна може да подадете тук.

  2. Организация на образователния процес в условията на новите реалности -  заявление за включване в 5381 ППС "Организация на образователния процес в условията на новите реалности" - Варна може да подадете тук.

Специализациите започват при сформиране на група от поне 15 човека.

Мястото на провеждане ще се уточни допълнително.

Срок на включване: 30.10.2019 г.