Специализации в гр. Сливен

В гр. Сливен се оргазнизират следните специализации:

  1. Психологическо консултиране в образователната среда – заявление за включване в 5387 ППС "Психологическо консултиране в образователна среда" - Сливен може да подадете тук.

  2. Организация на образователния процес в условията на новите реалности – заявление за включване в 5388 ППС "Организация на образователния процес в условията на новите реалности" - Сливен може да подадете тук.

 Специализациите започват при сформиране на група от поне 15 човека.

 Място на провеждане: ППМГ „Добри Чинтулов" гр. Сливен

Срок за включване: 30.10.2019 г.