Специализации в гр. Плевен

В гр. Плевен се организират следните специализации:

  1. Психологическо консултиране в образователна средаЗаявление за включване в 5380 ППС "Психологическо консултиране в образователна среда" - Плевен може да попълните тук

  2. Организация на образователния процес в условията на новите реалностиЗаявление за включване в 5379 ППС "Организация на образователния процес в условията на новите реалности" - Плевен може а подадете тук.

Специализациите започват при сформиране на група от поне 15 човека.

Място на провеждане: ПГ по транспорт "Проф. Цветан Лазаров", гр. Плевен 

Срок на включване: 18.11.2019 г.

Начало на специалиациите: 23.11.2019 г. 10.30 часа.