Специализации в гр. Кърджали

В гр. Кърджали се организира следната специализация:

  1. Организация на образователния процес в условията на новите реалностиЗаявление за включване в 5376 ППС "Организация на образователния процес в условията на новите реалности" - Кърджали може да подадете тук.

Специализациите започват при сформиране на група от поне 15 човека.

Място на провеждане: ПГЕЕ "Капитан Петко Войвода“, гр. Кърджали

Срок на включване: 05.11.2019 г.

Начало на специализацията 09.11.2019 г, 10.00 часа.