Специализации в гр. Бургас

В гр. Бургас се организират следните специализации:

 1. Организация на образователния процес в условията на новите реалности - Заявление за включване 5386 ППС "Организация на образователния процес в условията на новите реалности" - Бургас може да подадете тук.

  Начало: 08.12.2019 г. от 9.00 часа.

  2. Детско -юношеска и училищна психология - Заявление за включване 5385 ППС "Заявление за включване ППС "Детско -юношеска и училищна психология " - Бургас може да подадете тук. 

  Начало: 7.12.2019 г. от 10.00 часа.

  Място на провеждане: ОУ "Климент Охридски", гр. Бургас.
  Срок на включване: 03.12.2019 г.