Специализации в гр. Айтос

В гр. Айтос се организират следните специализации:

  1. Организация на образователния процес в условията на новите реалности - Заявление за включване 5384 ППС "Организация на образователния процес в условията на новите реалности" - Айтос може а подадете тук.

    2. "Информационни технологии 1-4 клас. Компютърно моделиране" - Заявление  за включване 5383 ППС "Информационни технологии 1-4 клас. Компютърно моделиране" - Айтос може да подадете тук.

Специализациите започват при сформиране на група от поне 15 човека.

Място на провеждане: ОУ "Христо Ботев", гр. Айтос

Срок на включване: 30.10.2019 г.