СДК за придобиване на ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

На 13.05.2017 г.09.00 ч. в ДИПКУ гр. Стара Загора ул. „Армейска“ 9 стартира следдипломна квалификация /СДК/ за придобиване на педагогическа правоспособност.

Обучението се провежда в три семестъра, като таксата за всеки семестър е 360.00 лв. и към последната такса се прибавят 42.00 лв. за издаване на свидетелството.

Първата вноска от 360.00 лв., трябва да се внесе в срок до 10.05.2017 г. по банков път по сметка на ДИПКУ в Уникредит Булбанк АД, IBAN BG69UNCR 76303100 117737, BIC UNCRBGSF, като в платежното нареждане отбележите: трите имена, ЕГН, СДК Педагогическа правоспособност или в касата на ДИПКУ.

На първото занятие кандидатите трябва да носят пълно ксерокопие на дипломата за завършено висше образование и оригинал за справка и 2 броя снимки за документи.

Желаещите трябва да заявят участие в срок до 10.05.2017 г. на телефон 042/617446; 042/630102 или на e-mail  dipku_sz@abv.bg.

ДИПКУ предлага нощувка в общежитие срещу заплащане - по 15 лв. на вечер. За резервации: тел 042/629869.