СДК София

  1. Педагогическа правоспособност, за действащи учители - заявление за включване в 5365 СДК „Педагогическа правоспособност" - София може да попълните тук.

    Място на провеждане: зала „Изкуства“, Студентски град, гр. София.

    Забележка: Специализацията не може да бъде използвана за придобиване на III ПКС. За повече информация тук.

  2. Организация на образователния процес в условията на новите реалности - заявление за включване в 5372 ППС „Организация на образователния процес в условията на новите реалности" - София може да попълните тук.

    За повече информация тук.

    Място на провеждане: зала „Изкуства“, Студентски град, гр. София.

Специализациите започват на 20.10.2019 г. (неделя) от 10.00 часа

Срок за включване в специализациите: 16.10.2019 г.