СДК "Педагогическа правоспособност"

На 19 май 2018 г. от  10,00 часа в ДИПКУ, гр. Стара Загора ще започне следдипломна квалификация за придобиване на педагогическа правоспособност.

Заявки за включване в специализацията може да подавате тук.

Моля тези, които вече са подали заявка за участие, да я потвърдят в срок до 16 май 2018 г. на телефон 042/617446; 630102 или на  e-mail: dipku_sz@abv.bg. (Новопопълнениет електронни заявки не се нуждаят от потвърждение.)

Таксата за обучението се внася на три вноски за всеки семестър. Първата вноска от 360,00 лв. (триста и шестдесет лева), трябва да се внесе преди започване на първите очни занятия. Вноските за ІІ и ІІІ семестър се плащат в началото на всеки семестър, като към третата вноска се прибавя 42,00 лв. за издаване на свидетелството.

Таксите може да внесете по банков път по сметка на ДИПКУ  при ТрУ:

Уникредит Булбанк АД,

IBAN BG69UNCR 76303100 117737,

BIC UNCRBGSF, или в касата на ДИПКУ,

като в платежното нареждане  отбележите: трите имена, ЕГН и номера на СДК – СДК № 5303.

На първите очни занятия носете пълно ксерокопие на диплома за завършено висше образование и оригинал за справка, и 2 бр. снимки за документи, копие на платена такса.

Нощувката в общежитието на ДИПКУ е срещу заплащане – по 15 лв. на вечер. За резервации: тел. 042/629869. За справки: тел. 042/617446; 630102.