ProSocial Value

ПРОЕКТ ProSocial Values

(2017-1-IT02-KA201-036860)

Период на проекта: 2017-2020

Уеб-сайт: http://psv.europole.org/bg/

Този проект цели да укрепи поведението на сътрудничество, емпатия и алтруизм в училищната общност благодарение на въвеждането на нови методи на преподаване, включващи използването на сериозни игри за развитието на просоциални умения в училищната среда. Децата ще имат възможност да се възползват от игри, пригодени да им преподават про-социални умения, които от своя страна да им помогнат да постигат академични постижения, да възприемат и ценят работата в екип и да развият и оценят възприятието на нуждите на други хора. Цялата училищна общност ще бъде потребител на про-социалните дейности, като по този начин ще бъдат разширени ползите от по-всеобхватна среда за децата, изложени на риск от социално изключване, и ще предотврати случаите на тормоз. Игрите „говорят” на универсален език, който може да достигне до тези със специални нужди или от различни култури. Интеграцията на младите хора и академичните постижения се подобряват чрез геймификейшън и засилва придобиване на умения. Проучвания на геймификейшън разкри и нови пътища за инструменти в областта на образованието, здравеопазването и сигурността чрез внендряване на внедряването на игрови методи и елементи в неигрова среда, като я превръща в игра и добавя допълнителна стойност. Включването на високо-ниво цифрови игри в класните стаи е предизвикателна задача: те трябва да се обърнат едновременно към двама потребители: учители, които работят в играта, и студенти, които са крайните играчи. Учителите ще бъдат обучени да се възползват от ангажираността към игрите и да ги включат в учебните програми, за да укрепят социалните умения на своите ученици. За целта е необходимо подобряването на техните ИКТ умения.  Учителите притежаващи високи умения имат важно влияние върху осигуряването на уменията и компетентността на учащите се: изследване (RAND, 2012) показва, че сред факторите, свързани с училището, учителите имат значение за почти 50%  в сравнение с други фактори на околната среда и личните характеристики на учениците. Инвестирането в продължителното и  непрекъснатото професионално развитие на учителите е една от приоритетите на Европейската комисия и повишаването на техните умения може да се счита за основна стъпка за подобряване на компетенциите на бъдещите поколения и на качеството на живот на обществото като цяло.

Повече информация за проекта може да прочетете тук.