Професионално-квалификационна степен

Пакетни цени за IV-та ПКС

ДИПКУ при Тракийски университет организира и провежда процедури за придобиване на V и  IV ПКС по места и предлага пакетни цени за групи от минимум 15 човека.

Цената на пакета за IV ПКС е 135 лева за човек и включва:

 • Такса за участие в процедура за придобиване на IV ПКС;

 • Такса прием на документи на място;

 • Такса явяване на изпит на място.

 • Такса инструктивен курс* за подготовка и явяване на изпит;

 • Удостоверение за допълнително обучение;

 • Придобиване на 1 (един) квалификационен кредит според ЗПУО;

 • Електронни материали от курса;

 • Програма и инструкции за подготовка за изпита;

Пакетни цени за V-та ПКС

ДИПКУ при Тракийски университет организира и провежда процедури за придобиване на V и  IV ПКС по места и предлага пакетни цени за групи от минимум 15 човека.

Цената на пакета за V ПКС е 100 лева за човек и включва:

 • Такса за участие в процедура за придобиване на V ПКС;

 • Такса прием на документи на място;

 • Такса явяване на изпит на място.

 • Такса инструктивен курс* за подготовка и явяване на изпит;

 • Удостоверение за допълнително обучение;

 • Придобиване на 1 (един) квалификационен кредит според ЗПУО;

 • Електронни материали от курса;

 • Програма и инструкции за подготовка за изпита;

Подаване на документи за ПКС по места

Уважаеми колеги, документи за кандидатстване за професионално-квалификационни степени /ПКС/ се приемат от 01 юни – 30 юли.

За ваше улеснение предлагаме следните възможности за подаване на документи по места в периода 1 юни - 30 юли:

населено място

пункт за прием

лице за контакт

телефон

Благоевград

Югозападен университет „Неофит Рилски“

София Цветанова

073/ 58 85 95

089 345 92 18

Плевен 

ПГ по транспорт „Проф. Цветан Лазаров“

ж.к. "Сторгозия" №100

инж. Юлияна Ненова

064/ 68 08 06

087 709 13 83

Пловдив

ОМГ „Акад. Кирил Попов“

ул. „Чемшир“ 11

Валя Петрова

032/ 64 31 57

032/ 64 31 92

088 830 32 81

Кърджали

ПГЕЕ "Капитан Петко Войвода"

ул. "Мара Михайлова"

Таня Тюркеджиева

088 212 21 02

089 780 25 99

Велико Търново

 

 

 

Ловеч

ОУ„Христо Никифоров“ул. „Търговска“ 80

Цветелина Пашева

068/ 52 06 60

089 871 09 17

ДИПКУ при Тракийски университет организира и провежда процедури за придобиване на V и  IV ПКС по места и предлага пакетни цени за групи от минимум 15 човека. 

Кандидатстване за ПКС

Условията за придобиване на професионално-квалификационни степени се определят от НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, (Обн. ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., в сила от 27.09.2016 г. Издадена от министъра на образованието)

Инструкции за ПКС

За кандидатстване за всяка професионално-квалификационна степен се изготвят набор от документи, съгласно изискванията на НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти Обн. - ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., в сила от 27.09.2016 г.  Издадена от министъра на образованието.

Консултативни курсове

Съдържанието и продължителността на консултативните курсове за подготовка за кандидатстване за ПКС са съобразени с изискванията на т. 2 на чл. 58, 59, 61 и 62 от Наредба 12 от 01.09.2016 г. (публикувана в ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.) за участие в обучения за повишаване на квалификацията след придобиване на Трета ПКС.

 

Документи за ПКС

Формуляри за попълване при кандидатстване за ПКС

Заявление и декларация изтегли от тук

Препис-извлечение от трудова книжка изтегли от тук

Указания за попълване на документите изтегли от тук (предстои обновяване!)

 

Заявление за участие в консултативен курс изтегли от тук