Международни проекти

 

лого EDU21   

 ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОЛИТИКИ В 21 ВЕК

                        12 - 14 март 2014

 
<!--[endif]-->

 

konf_edu21Международната конференция на тема „Образователни политики в 21 век”  се проведе на 12 – 14 март 2014 г. в Интер Експо Център, гр. София. Конференцията е заключителното събитие по проект „Образователни политики в 21 век”, („Education Policies in 21 Century – EDU 21”, Programme LIFELONG LEARNING PROGRAMME Centralized, EACEA/20/2012), организирана от Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите при Тракийски университет, гр. Стара Загора, Сдружение „Център за творческо обучение”, гр. София,  и РИО на МОН, София – град.

На пленарните сесии участваха лектори от Малта, Испания, Румъния, Хърватия и Унгария, както и представители на МОН, неправителствени организации и др. На паралелните секционни заседания взеха участие над 70 лектори - университетски преподаватели, учители, представители на други образователни институции. Бяха проведени четири уъркшопа и изложение на образователни услуги и др. Предстои публикуване на всики доклади и презентации на сайта на проекта (www.edu21project.eu)

 

 

 

СЕМИНАР В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ ЕДУ21

На 12 декември 2013 г.  в хотел "Спортпалас", гр. Сливен бе проведен семинар на тема: „Предизвикателства пред висшето образование за реализиране на Европейската стратегия 2020“. Събитието е в рамките на проект „Образователни политики в 21 век”, („Education Policies in 21 Century – EDU 21”, Programme LIFELONG LEARNING PROGRAMME Centralized, EACEA/20/2012).

               Линк към видео - http://www.youtube.com/watch?v=q1XC9yaCycs&feature=youtu.be

Семинарът бе организиран и проведен от Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите при Тракийски университет, гр. Стара Загора,  съвместно с Инженерно-педагогически факултет на Технически университет – гр. Сливен, катедра „Педагогика и мениджмънт“. Партньори на ДИПКУ в проекта са  Център за творческо обучение, гр. София и РИО на МОН, София – град.

Семинарът предизвика изключителен интерес. В пленарните сесии, в дискусиите и в уъркшопа участваха проф. двмн Иван Въшин - Заместник Ректор на Тракийски университет, проф. дтн Станимир Карапетков - Ръководител Факултет - Колеж, гр. Сливен, деканските ръководства на Педагогически факултет при Тракийски университет и на ИПФ и Колеж, гр. Сливен, университетски преподаватели, студенти, учители, представители на образователни институции. Гост-лектори бяха Елизабет Лазару – преподавател в Политехнически университет и референт на Германската служба за академичен обмен - гр. Букурещ, Румъния, Пеги Фийли – преподавател от областта на неформалното образование, гр. Бад Вимпфен, Германия, доц. д-р Мария Фъртунова, Началник дирекция "Висше образование" в МОН, проф. дпн Вяра Гюрова, СУ "Климент Охридски" и доц. д-р Лина Йорданова, Тракийски университет. В пленарната сесия се изявиха и студенти от Педагогически факултет при Тракийски университет и преподаватели от ИПФ - гр. Сливен. 

Проектът "Образователни политики на 21 век" ще приключи с международна конференция, която ще се проведе в началото на март, 2014 г. в гр. София.

От името на академичната общност на ДИПКУ при Тракийски университет благодаря на всички гости и участници в семинара! 

Вярваме, че ще бъдем заедно и на заключителната международна конференция в гр. София!

Доц. д-р Димитрина Брънекова

Директор на ДИПКУ при Тракийски университет

Презентации от семинара

Елизабет Лазару, Политехнически университет, гр. Букурещ, Румъния и референт на Германската служба за академичен обмен

Европейските програми за висше образование 2014 – 2020 и шансовете и възможностите за университетите

Пеги Фийли, гр. Бад Вимпфен, Германия

Множествените интелигентности в обучението

Доц. Мария Фъртунова, Ивана Радонова, Дирекция „Висше образование“, МОН

Национални политики и практики за реализиране на Стратегията 2020 в областта на висшето образование

Проф. Вяра Гюрова, Софийски университет, Педагогически факултет

Университетският преподавател като образователен мениджър

Доц. Лина Йорданова, Тракийски университет, Стопански факултет, Стара Загора

Представяне на проект “Развитие на Център за електронни форми на дистанционно обучение в Тракийски университет”

Доц. Д. Брънекова, Тракийски университет, ДИПКУ

Мултимедиен модел на обучение и интерактивни презентации за ресурсно подпомагане на деца и ученици със  СОП от студенти на Педагогически факултет при Тракийски университет

Станислава Петрова

Йоана Пеева

Светослав Коев

Юзджан Юсеир

Доц. Лина Йорданова, Стопански факултет, Тракийски университет, Стара Загора

Съвместно приложение на Добавената реалност и QR код в обучението

 

EDU 21-Education Policies in 21 Century - EDU 21 (Образователни политики в 21-ви век), финансиран от ЕК, програма „Учене през целия живот” (535904-LLP-1-2012-1-BG-KA1-KA1ECETA2), 2013 –2014

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФОРУМ 2013

"ОБРАЗОВАНИЕ НА БЪДЕЩЕТО, БЪДЕЩЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО"

      

 

Международен проект "Образователни политики в 21 век"

535904-LLP-1-2012-1-BG-KA1-KA1ECETA2

Материали от Педагогически форум 2013

„Бъдещи перспективи пред учителите” - проф. Роузмари Сейдж, Великобритания, Педагогически колеж - Лондон.

„Стратегията 2020 за развитие на образованието” - Лъчезар Африканов, Център за развитие на човешките ресурси – София.

Секция 1

Представяне на проект „Образователни политики на 21 век (EDU 21)“ – Рени Димова, ЦТО, гр. София

“Образователни практики на бъдещето в столичните училища” Вася Ликова – Арсенова, ст. експерт за квалификация на педагогическите кадри – РИО, София – град

“Дистанционна класна стая – бърз преглед на подготовката за външно оценяване и възможност за подкрепа на деца със специални учебни планове” - Иглика Ангелова, ЦТО, гр. София

“Портал за насърчаване на четенето – връзка библиотека, учител, училищен престиж” - Михаил Ненов, ЧСОУ “Свети Георги”, гр. София

"Иновативни практики на директора на едно училище" - Елеонора Лилова, директор на Второ СОУ "Емилиян Станев", гр. София

 “Един различен учебен час по математика в VI клас” - Румяна Парнарева, СОУ “Георги Бенковски”, гр. Пазарджик

“Аспекти на образователното съдържание за подготвителна група за деца със СОП” - Станислава Иванова, ОУ “Георги Райчев”, гр. Стара Загора

Секция 2

Семинар на тема: „Да се учим всеки път, когато преподаваме – упражнение по рефлексия”, Водещ: Ким Ортън – специалист по разработване на учебни програми в Педагогически колеж в Лондон, Великобритания.

  Благодарим на всички участници и гости на XIV ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФОРУМ 2013 "ОБРАЗОВАНИЕ НА БЪДЕЩЕТО, БЪДЕЩЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО"!

 Участниците във форумаВодещ пленарната сесия гл.ас.д-р В.ШарлановаДоц.д-р Д. Брънекова открива форумаПоздравление от Зам.Ректор на ТрУ доц.д-р А. ТолековаДоц. В. Петрова и доц. Д. БрънековаПроф. Розмари Сейдж, Декан на Пед.колеж, Лондон, ВеликобританияКим Ортън от Пед.колеж, Лондон, ВеликобританияТака се поздравяват във ВеликобританияПроф. Сейдж и Проф. МихайловаПленарната сесияЛъчезар Африканов от ЦРЧР към МОНГергана Павлова и Пламен Петров - Коучинг в управление на училищетоСъздаване на атмосфера в пленарната сесияГл.ас.А. Славчев и ас. М. Славова - водещи на интерактивната сесия в Секция 1Рени Димова от ЦТО представя проекта EDU 21А. Ангелов от ЦТОАс. Н. Жилков сега е операторКим и Антон започват семинара в Секция 2В груповата работа се раждат идеитеОживена дискусияПредставянето на едната групаВ. Арсенова от РИО - СофияИглика Ангелова от ЦТО - София представя своята презентацияМ. Ненов от ЧСОУ "Св. Георги" - София за четеното и библиотекитеЕ.Лилова, Директор на 2 СОУ "Е. Станев", гр. София за иновативния директорР. Парнарева от СОУ "Г. Бенковски" - гр. Пазарджик за един различен урок по математикаСт. Иванова от ОУ "Г. Райчев", гр. Ст. Загора за своята практика с подготвителна група за деца със СОП

 

KeyTTTTeamwork, TrainingandTechnologyfordevelopmentofKeyCompetencies (ключови компетенции – работа в екип, обучение и технологии), финансиран по програма Comenius, Lifelonglearning, 2009 –2011 (водеща организация)

ICT-4-LLL „План за действие за ИКТ подкрепа за ученето през целия живот”, финансиран от ЕК, програма „Учене през целия живот”, 2010 –2011 (партньор)

CCLLCommon Constitution and Language Learning (Обща конституция и чуждоезиково обучение), финансиран по програма Comenius, 2007 –2010 (партньор)

“Дни на руския език и култура: културно-образователно рали” Стара Загора – Пловдив от 29 септември до 5 октомври 2008, посветени на годината на Русия в България, Финансиран от Национален държавен фонд „Руски свят(водеща организация) 

BulRMCNet – Българска мрежа от центрове за мобилност на учените, FP6-2006, ЕЦ Центрове за мобилност, 2004 – 2007 (партньор)