Проекти

Национален педагогически форум 2016

XVI Национален педагогически форум с международно участие на тема: „Стратегии, политики, практики в условията на образователна реформа“, организиран от ДИПКУ при Тракийски университет се проведе на 22.06.2016 г. от 10.00 ч. в хотел "Мериан палас" - Стара Загора.

Нощ на учените

Researchers‘night е инициатива на Европейската комисия, финансирана в началото по Шеста, а сега по Седма рамкова програма. В последния петък на септември всяка година едновременно в над триста европейски града се провеждат дейности, насочени към популяризиране на научно-изследователската професия, науката и технологиите и привличане на общественното внимание върху приноса на учените към развитието на обществото.

Събитията имат за цел още да привличат младите хора към избора на научна кариера и се фокусират върху личността на учения-изследовател и неговото “човешко лице” с акцент върху забавното.