Преподаватели

Маргарита Славова

Ас. Маргарита Славова

Асистент по методика на обучението по биология и химия

e-mail: slavova76@gmail.com

GSM: 088716 0413

тел.: 042/ 617 443

 

Има над 10 публикации в областите: Методика на обучението по човекът и природата, квалификация на учители по природни науки, интеграцията в образованието.

Научни интереси: Методика на обучението по природни науки, обучение на възрастни, възможности за интеграция на учебното знание,

Николай Жилков

Aсистент по психология

e-mail: nikolaizhilkov_psy@abv.bg

GSM: 088 716 0049

тел.: 042/ 617 451

 

Има редица публикации в областта на социалната психология, общата психология, психологическото консултиране, психологическия тренинг и етнокултурната компетентност в мултиетническа образователна среда

Научни интереси: Всичко в областта на психологията и интерактивната работа, обучението на студенти и обучение на възрастни, формиране самопрезентационни умения, електронни форми на дистанционно обучение

Стефка Караиванова

Стефка Караиванова

Асистент по методика на обучението по български език и литература

e-mail: gea@mail.bg

GSM: 088 716 0429

тел.: 042/ 617 456

 

Образование:

Магистър Българска филология

Магистър Интеркултурна комуникация

Страници