ППС "Иновационни практики в образованието" - Стара Загора

На 24.02.2018 г. от 10,00 часа в ДИПКУ при Тракийски университет - Стара Загора се открива професионално-педагогическа специализация /ППС/  на тема: “Иновационни практики в образованието” за всички специалисти.

 

Таксата за обучението от 402,00 лв. (четиристотин и два лева), в това число 42,00 (четиридесет и два лв.) за издаване на свидетелството, се внася предварително по банков път по сметка на ТрУ – ДИПКУ в Уникредит Булбанк АД, IBAN BG69UNCR 76303100 117737, BIC UNCRBGSF, или в касата на ДИПКУ, като в платежното нареждане  отбележите: трите имена, ЕГН и номера на ППС – ППС ИПО № 5299.

 

Носете пълно ксерокопие на Диплома за завършено висше образование и 2 бр. снимки за документи.

 

Потвърдете участието си в срок до 16.02.2018 г. на телефон 042/ 617 446 630 102 или на e-mail: dipku_sz@abv.bg или попълнете електронната заявка тук.

Нощувката в общежитието на ДИПКУ е срещу заплащане – по 15 лв. на вечер. За резервации: тел. 042/629869. За справки: тел. 042/617446; 630102.