ПОКАНА

Уважаеми колеги,

Пословична е скромността на българският учител и това е причината много прекрасни начинания да остават скрити от широката аудитория на педагогическата колегия. Бъдете си взаимно полезни, смело и активно споделяйте своите постижения! Нека за пореден път покажем несломимият възрожденски дух на съвременния будител – учителя!

ДИПКУ Стара Загора открива в сайта си www.dipku-sz.net нова рубрика „Добри практики“.

Нашето желание е, да споделяме и популяризираме добри практики от Българското образование, изразяващи се във ваши постижения, иновативна практика, интересно и нестандартно виждане, съпровождащо образователния процес в детската градина или в училище.

За тази цел е нужно да ни изпратите кратко описание на реализираната иновация или опита, който искате да споделите – елемент (използвани от вас в учебния и възпитателния процес техника, метод, средство), цялостен урок, класна или извънкласна форма на работа, тържество, техническо оборудване, обновяване на материална база или отличие в национален или международен конкурс. Добавете заглавие, няколко снимки (до 10), презентация (в pdf-формат) или кратко видео (до 10 минути), отразяващо фрагменти от добрата практика. В писмото не забравяйте да посочите името на училището и населеното място.

Материалите изпращайте на email: dipku_sz@abv.bg. Вашите практики може да видите в сайта на ДИПКУ (http://www.dipku-sz.net/dobri-praktiki) и във Facebook страницата ни (dipku.sz).