Поддържаща квалификация на помощник-възпитатели в детските градини и заведения

При сформиране на група стартира квалификационен курс на тема Поддържаща квалификация на помощник-възпитатели в детските градини и заведения.

Продължителност: 6 занятия в рамките на 3 месеца

Такса: 220,00 лв. /двеста и двадесет лева/  

Таксата за обучението се внася по банков път по сметката на ДИПКУ при Тракийски университет в срок, определен според началото на групата:

Уникредит Булбанк АД,

IBAN BG69UNCR 76303100 117737,

BIC UNCRBGSF,

като в платежното нареждане отбележите трите имена, ЕГН, курс № (определен след сформирането на група).

Желаещите да получат фактура заявяват това на имейл dipku@trakia-uni.bg  като изпратят данните си.

Регистрация за участие направете тук 

Поради епидемичната обстановка в страната обучението ще се проведе онлайн. Регистрираните участници ще получат линк и указание за включване в обучението на посочения в заявката имейл.