Подаване на документи за ПКС по места 2017

Уважаеми колеги, документи за кандидатстване за професионално-квалификационни степени /ПКС/ се приемат от 01 юни – 30 юли.

За ваше улеснение предлагаме следните възможности за подаване на документи по места в периода 1 юни - 30 юли:

населено място

пункт за прием

лице за контакти

телефони

прием

Асеновград

ПГ "Цар Иван Асен II"

 

 

14.07.

11,00-13,00 ч.

Благоевград

Югозападен университет "Неофит Рилски"

София Цветанова

073/ 58 85 95

089 345 92 18

01.06. - 24.07.

Бургас

ОУ "Св. Климент Охридски"

 

 

12.07.

10,00-15,00 ч.

Варна

III ОУ "Ангел Кънчев", (Цветен квартал)

   

18.07.

11,00-14.00 ч.

Велико Търново

ОУ "П. Р. Славейков"

Бонка Тодорова

 087 794 82 83

05.06. - 23.07.

9,00-15,00 ч.

Габрово

ОУ "Неофит Рилски"

Дора Врачева

066/ 80 47 92

087 912 35 82

01.06 - 15.07.

Гурково

СУ "Христо Смирненски"

   

10.07

9,00-12,00 ч.

Добрич

Висше училище по мениджмънт

Силвия Колева

058/ 65 56 45

088 237 00 16

01.06. - 28.07.

Карлово

 ДГ "Първи юни"    

26.06.

10,00-13,00 ч.

Кърджали

ПГЕЕ "Капитан Петко Войвода"

ул. "Мара Михайлова"

Таня Тюркеджиева

088 212 21 02

089 780 25 99 

19.06. - 07.07.

Ловеч

ОУ „Христо Никифоров“

ул. „Търговска“ 80

Цветелина Пашева 

068/ 52 06 60

089 871 09 17

01.06. - 28.07.

Пазарджик

СУ "Г. Бенковски"

 

 

05.07.

10,00-14,00 ч.

Плевен

ПГ по транспорт „Проф. Цветан Лазаров“

ж.к. "Сторгозия" №100

инж. Юлияна Ненова 

064/ 68 08 06

087 709 13 83

01.06. - 28.07.

Пловдив

ОМГ „Акад. Кирил Попов“

ул. „Чемшир“ 11

Валя Петрова 

032/ 64 31 57

032/ 64 31 92

088 830 32 81

01.06. - 28.07.

Раковски

ПГ "П. Парчевич"

   

11.07.

10,00-14,00 ч.

Рудозем

СУ "Св. Св. Кирил и Методий"

 

 

14.07.

11,00-14,00 ч.

Сливен

ППМГ "Добри Чинтулов"

 

 

27.06.

9,30-14,30 ч.

Смолян

СУ "Св. Св. Кирил и Методий"

 

 

15.07.

10,00-13,00 ч.

Сопот

НУ "Неделя Петкова"

 

 

26.06.

11,00-13,00 ч.

Стара Загора

ДИПКУ

   

01.06. - 30.07.

08,00 - 16,30 ч.

Хасково

Тракийски университет, Филиал Хасково

 

 

10.07. 

12,00-14,00 ч.

Ямбол

ПГ "Васил Левски"

 

 

26.06.

9,30-14,00 ч.

ДИПКУ при Тракийски университет организира и провежда процедури за придобиване на V и  IV ПКС по места и предлага пакетни цени за групи от минимум 15 човека. 

За контакти и информация: ДИПКУ при ТрУ – Учебен отдел - тел: 042/63-01-02 – ст. експерт ПКС - Марияна Георгиева, всеки делничен ден от 8 до 16,30 ч.