Сесия ПКС 2017

Заповед за присъждане на V ПКС по чл. 58(2) за 2017 г.

Заповед за присъждане на I ПКС за 2017 г.

Заповед за присъждане на II ПКС за 2017 г.

Заповед за присъждане на IV ПКС за 2017 г.

Заповед за присъждане на V ПКС за 2017 г.

Заповед за присъдени ПКС на допълнителна дата (14.11.2017)