Кандидатстване за ПКС

Условията за придобиване на професионално-квалификационни степени се определят от Наредба No 5 / 29.12.1996 г., (обн. ДВ, бр. 6/1997 г., попр. ДВ, бр. 8/1997 г., доп. бр. 73/1997 г. и бр. 101/1999 г.)

Наредба No 5 / 29.12.1996 г. изтегли от тук

ПАРИЧНИ ВНОСКИ

за процедурите за придобиване на професионално-квалификационни степени, съгласно Наредба № 5

 

№ по

ред

Професионално-квалификационна степен

Характеристика на процедурата

Такса в  (% от МРЗ)

1.

пета

устен изпит

8% -  28,80 лв.

2.

четвърта

писмен изпит

16% - 57,60 лв.

3.

трета

по документи

3% - 10,80 лв.

4.

втора

защита на писмена разработка

 

16% - 57,60 лв.

5.

първа

защита на писмена разработка

 

20% - 72,00 лв.

Такси за административно обслужване на процедурите за ПКС

/приети на Съвет на ДИПКУ и със заповед на Директора на ДИПКУ/

1. Издаване на свидетелство за ПКС - 10% от МРЗ - 36 лв.

2. Такса прием-документи от ДИПКУ в друго населено място - 15 лв.

3. Такса за изпит, провеждан в друго населено място:

  • отдалеченост от Стара Загора до 100 км - 15 лв.
  • отдалеченост от Стара Загора над 100 км - 20 лв.

 

Начини на плащане:

 

  1. В брой в ДИПКУ - ст. 102 (в работни дни)
  2. С ПОС-терминал в ДИПКУ - ст. 102, чрез електронни банкови карти – VISA, Visa Electron, V PAY, Master Card, Maestro  и Борика (в работни дни)
  3. По банков път:

Банкова сметка на ДИПКУ

ДИПКУ при ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ, гр. Стара Загора

IBAN: BG69UNCR76303100 1177 37

при Уникредит Булбанк , гр. Стара Загора

BIC UNCRBGSF

В платежното нареждане да се напише предназначението на сумата и трите имена на лицето.