Кандидатстване за ПКС

Условията за придобиване на професионално-квалификационни степени се определят от НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, (Обн. ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., в сила от 27.09.2016 г. Издадена от министъра на образованието)

Раздел VI Придобиване на професионално-квалификационни степени от учители, директори и други педагогически специалисти oт НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 можете да изтеглите тук.

 

ТАКСИ за участие в процедура за придобиване на ПКС

Професионално–квалификационна степен

Характер на процедурата

Такса

1.

пета

Устен изпит

40.00 лв.

2.

четвърта

Писмен изпит

70.00 лв.

3.

трета

По документи

20.00 лв.

4.

втора

Диагностична процедура

70.00 лв.

5.

първа

Писмена разработка

90.00 лв.

Заповедта влиза в сила от 01.01.2018 г.

 

Такси за административно обслужване на процедурите за ПКС /приети на Съвет на ДИПКУ и на Академичен съвет на Тракийски университет/

1. Издаване на свидетелство за ПКС – 42 лв.

2. Такса прием-документи от ДИПКУ в друго населено място - 15 лв.

3. Такса за изпит, провеждан в друго населено място - 15 лв.

 

ДИПКУ организира и провежда процедури за придобиване на V и  IV ПКС по места и предлага пакетни цени за групи от минимум 15 човека. 

 

Начини на плащане:

1. В брой в ДИПКУ - ст. 102 (в работно време);

2. С ПОС-терминал в ДИПКУ - ст. 102, чрез електронни банкови карти – VISA, Visa Electron, V PAY, Master Card, Maestro  и Борика (в работно време);

3. По банков път:

Банкова сметка на ДИПКУ
ДИПКУ при ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ, гр. Стара Загора
IBAN: BG69UNCR76303100 1177 37
при Уникредит Булбанк, гр. Стара Загора
BIC UNCRBGSF

В платежното нареждане да се запишат трите имена, ЕГН и ПКС, за което кандидатствате.

ВНЕСЕНИ ТАКСИ ЗА КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ И ПКС НЕ СЕ ВЪЗСТАНОВЯВАТ!