Документи за ПКС

Формуляри за попълване при кандидатстване за ПКС

Заявление и декларация изтегли от тук

Препис-извлечение от трудова книжка изтегли от тук

Указания за попълване на документите изтегли от тук (предстои обновяване!)

 

Заявление за участие в консултативен курс изтегли от тук