Пакетни цени за V-та ПКС

ДИПКУ при Тракийски университет организира и провежда процедури за придобиване на V и  IV ПКС по места и предлага пакетни цени за групи от минимум 15 човека.

Цената на пакета за V ПКС е 100 лева за човек и включва:

  • Такса за участие в процедура за придобиване на V ПКС;

  • Такса прием на документи на място;

  • Такса явяване на изпит на място.

  • Такса инструктивен курс* за подготовка и явяване на изпит;

  • Удостоверение за допълнително обучение;

  • Придобиване на 1 (един) квалификационен кредит според ЗПУО;

  • Електронни материали от курса;

  • Програма и инструкции за подготовка за изпита;

* Курсът е предназначен за педагогически специалисти от всички видове и степени учебни заведения.

Курсистите се запознават с изискванията за подготовка за придобиване на V-та ПКС. Дискутират се основните структурни елементи на планирането, организацията и контрола на учебния процес. Обсъждат се варианти на представяне на собствен педагогически опит.

ДИПКУ предлага отстъпка от пакетната цена при групи над 20 човека според броя на кандидатите и мястото  на провеждането.

Заявления за ползване на пакетни цени и договаряне на допълнителни условия се подават на имейл: dipku_sz@abv.bg или на тел: 042/ 633 024.