Организиране на ППС

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че ДИПКУ Стара Загора организират професионално-педагогически специализации /ППС/ на теми „Стратегии за иновативен мениджмънт в образованието“ и „Детско–юношеска и училищна психология“. Обучението е подходящо за учители  в детски градини, средни училища, възпитатели в общежития.

При сформиране на група, специализациите ще се провеждат в следните градове:

  • гр. Бургас, ОУ „Климент Охридски“;

  • гр. Велико Търново, II ОУ „П.Р.Славейков“;

  • гр. Габрово, ОУ „Неофит Рилски“;

  • гр. Плевен, ПГ „Цветан Лазаров“;

  • гр. Сливен, ППМГ „Добри Чинтулов“;

  • гр. Ямбол, ПГ „Васил Левски“.

Занятията се провеждат в три семестъра, като таксата за всеки семестър е 360.00 лв., като към последната такса се прибавят 42.00 лв. за издаване на свидетелството.

Първата вноска от 360.00 лв., трябва да се внесе преди стартиране на специализацията  по банков път по сметка на ДИПКУ в Уникредит Булбанк АД, IBAN BG69UNCR 76303100 117737, BIC UNCRBGSF, като в платежното нареждане отбележите: трите имена, ЕГН, ППС ДЮУП/СИМО – град …….

На първото занятие кандидатите трябва да носят пълно ксерокопие на дипломата за завършено висше образование и оригинал за справка и 2 броя снимки за документи.

Желаещите трябва да заявят участие в срок до 15.12.2017 г. на e-mail dipku_sz@abv.bg или да попълнят електронната бланка тук.

Всички изпратили заявления за участие ще бъдат уведомени лично за дата на първо занятие.