Обучение за учители с цел повишаване на уменията и знанията им за работа с ученици, застрашени от отпадане от училище

От 30.09 до 01.10, ДИПКУ при Тракийския университет - Стара Загора организира обучение за учители с цел повишаване на уменията и знанията им за работа с ученици, застрашени от отпадане от училище.

Обучителната програма съдържа теми, разпределени в три модула:
A. Въведение (Преждевременното отпадане от училище и най-често срещаните причини за него)
B. Отношения (Различните аспекти на междуличностните отношения в класната стая)
C. Ангажираност/активно участие (Как да направим учебната програма по-смислена за учениците)

Ако проявявате интерес към обучението, моля, попълнете приложения тук формуляр. Той съдържа въпроси, които ще ни помогнат да съставим обучителна програма, която отговаря на Вашите нужди.