Новини

Курс на тема: „Професионално ориентиране и личностно развитие. Умения за управление на кариерата“

На 24.03.2018 г. от 10.00 ч. в ДИПКУ Стара Загора ще се проведе краткосрочен курс на тема: „Професионално ориентиране и личностно развитие. Умения за управление на кариерата“. Курсът е еднодневен и Ви носи 1 кредит, за което ще получите удостоверение.

Заплащане на придобита ПКС

Във връзка с постъпили запитвания, относно заплащането на възнаграждения за придобита ПКС, прилагаме отговора на МОН, в който ясно е заявено, че  плащането на ПКС следва след представяне на документ, който може да е уверение за присъдена степен, а не непременно след представяне на удостоверение.

Организиране на ППС

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че ДИПКУ Стара Загора организират професионално-педагогически специализации /ППС/ на теми „Стратегии за иновативен мениджмънт в образованието“ и „Детско–юношеска и училищна психология“. Обучението е подходящо за учители  в детски градини, средни училища, възпитатели в общежития.

При сформиране на група, специализациите ще се провеждат в следните градове:

Кръгла маса "Квалификацията на педагогическите специалисти – тенденции и перспективи"

Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в работата на кръгла маса на тема: „Квалификацията на педагогическите специалисти – тенденции и перспективи”, която ще се проведе на 07 декември 2017 г. от 9.30 часа в конферентната зала на хотел Мериан палас, Стара Загора.

Събитието се провежда в изпълнение на Национална програма „Квалификация” 2017г. На МОН. Организатор е Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите на Тракийски университет Стара Загора.

Кръгла маса - презентации

Кръгла маса на тема: „Квалификацията на педагогическите специалисти – тенденции и перспективи” се проведе на 07 декември 2017 г. в конферентната зала на хотел Мериан палас, Стара Загора. На кръглата маса бяха представени следните презентации:

Стартиращи специализации, организирани от ДИПКУ при Тракийски университет, гр. Стара Загора

ДАТА

ППС/СДК

ТЕМА

ГРАД

НАЧАЛЕН ЧАС

ЗАЯВЛЕНИЕ

04.11.2017

ППС

Детско-юношеска и училищна психология

Стара Загора

9.00

 

04.11.2017

ППС

 Детско-юношеска и училищна психология

Бургас

10.00

 

04.11.2017

курс

Помощник-възпитатели

Стара Загора

 

 

05.11.2017

ППС

 Детско-юношеска и училищна психология

 Ямбол

10.00

 

11.11.2017

СДК

Педагогическа правоспособност

 Стара Загора

9.00

тук

11-12.11.2017

ППС

 Детско-юношеска и училищна психология

Пловдив

10.00

тук

18.11.2017

ППС

Информатика и информационни технологии

Стара Загора

9.00

тук

18.11.2017

ППС

Информационни технологии 1-4 клас. Компютърно моделиране

Стара Загора

9.00

тук

18.11.2017

курс

Майсторски клас

Кърджали

10.00

тук

18.11.2017

курс

 Помощник-възпитатели

Кърджали

10.00

тук

18-19.11.2017

ППС

 Детско-юношеска и училищна психология

Сливен

10.00

тук

 18-19.11.2017

курс

 Помощник-възпитатели

 Сливен

10.00

 тук

Заявки за участие в специализации, освен в посочените места, се събират и за Габрово, Велико Търново, Плевен.

Заявки за участие в различни от обявениет тук ППС/СДК/курсове може да подадете тук.

Свидетелства за ПКС по чл.58 (2) (без изпит)

Свидетелствата за V ПКС по чл.58(2) (с грамоти на деца) са готови и могат да се получат от Учебен отдел в ДИПКУ (стая 107) или в базите и изпитите по места.

Заповед за присъждане на V ПКС по чл. 58(2) за 2017 г.

Уча се да преподавам немски език (DLL)

Тема: Уча се да преподавам немски език (DLL)

          Deutsch Lehren Lernen (DLL)

Връщане на внесени суми

Уважаеми колеги,

Във връзка с кампанията за прием на документи за ПКС и решение на Директорски Съвет на 28.06.2017 г., Ви уведомяваме, че се преустановява приема на заявления за възстановяване на внесени суми в касата на ДИПКУ или по банкова сметка, за консултативни курсове, прием на документи за ПКС и пакетни цени за ПКС.

Методика на обучението в разновъзрастови групи

ИНТЕРЕСНО, ИНТЕРАКТИВНО, ОБОГАТЯВАЩО. Това е определението на 64-те учители, участващи в обучението, организирано от ДИПКУ- Стара Загора по поръчка на МОН- Дирекция „Квалификация и кариерно развитие”, Национална програма „Развитие на педагогическите специалисти”, Мярка II „Осигуряване на условия за продължаваща квалификация на педагогически карди по приоритетни направления” на тема "Методика на обучението в разновъзрастови групи" за периода 17-21.07.2017г. с лектори доц. д-р Милена Илиева, д-р Дончо Донев и ас. Венета Узунова.

Страници

Карта