Новини

Честит 24 май!

Уважаеми колеги,

Приемете най-искрени поздрави от академичното ръководство на Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите към Тракийски университет град Стара Загора по повод празника на славянската писменост, на българската просвета и култура – 24 май. Всяка година на този ден изразяваме почитта и признателността си към славното дело на светите братя Кирил и Методий и техните следовници.

XVII Национален педагогически форум

Уважаеми колеги,

На 22.06.2017 г. от 09.00 ч. в хотел "Мериан Палас" в гр. Стара Загора ще се проведе XVII Национален педагогически форум с международно участие на тема: „Стратегии и партньорства за иновативно образование“, организиран от ДИПКУ при Тракийски университет.

ПКС 2017

График за подаване на документи за ПКС по места за 2017 г.

Възможните промени в графика за подаване на документи ще бъдат нанасяни своевременно.

 

График за консултативни курсове за ПКС по места.

Консултативни курсове за ПКС, провеждани от ДИПКУ Стара Загора по места

02.06.2017 - ПГСС, гр. Нова Загора:

14.00 ч. - V ПКС;

03.06.2017 - СУ "Методий Драгинов", с. Драгиново:

10.00 ч. - IV ПКС ПУП;

15.00 ч. - IV ПКС математика;

03.06.2017 - гр. Карнобат:

V ПКС;

04.06.2017 - СУ "Методий Драгинов", с. Драгиново

10.00 ч. - IV ПКС БЕЛ, НУП;

10.00 ч. - V ПКС всички специалности;

07.06.2017 - с. Левка

V ПКС;

IV ПКС - НУП, БЕЛ, ЧЕО;

16.06.2017 - ОУ "Неофит Рилски", гр. Габрово

17.06.2017 - СУ "Методий Драгинов", с. Драгиново:

15.00 ч. - IV ПКС ИИТ, история, ФВС, химия, професионална подготовка;

17.06.2017 - ПГ по транспорт „Проф. Цветан Лазаров“, гр. Плевен

10.30 ч. - V ПКС;

10.30 ч. - IV ПКС

27.06.2017 - ППМГ "Добри Чинтулов", гр. Сливен

СДК Технологии и предприемачество

На 10.06. 2017 г.09.00 ч. в ДИПКУ гр. Стара Загора ул. „Армейска“ 9 стартира следдипломна квалификация /СДК/ на тема „Технологии и предприемачество“.  Обучението е подходящо за учители  в среден и горен курс.

Занятията се провеждат в три семестъра, като таксата за всеки семестър е 360.00 лв. и към последната такса се прибавят 42.00 лв. за издаване на свидетелството.

ВАЖНО!!!

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите е основно структурно звено на Тракийски университет Стара Загора, специализирано да квалифицира педагогически специалисти.

По силата на Закона за предучилищна и училищно образование и Наредба №12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, ДИПКУ е оторизиран като специализирано обслужващо звено на висше училище – Тракийски университет да извършва квалификацията на педагогическите специалисти и провежда процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени /ПКС/.

Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите, Стара Загора извършва своята дейност независимо от синдикална, партийна и др. принадлежност на кандидатите за обучение. Условие за участие в квалификационните форми е подаването на индивидуални или групови заявки за обучения и процедури за ПКС.

Освен на качеството на квалификация ние държим на спазването на законовите и поднормативни уредби, условията и сроковете, заложени в тях, което е гаранция за легитимността на издаваните документи.

Нормативните условия и реда за участие в процедурите за придобиване на ПКС можете да намерите тук.

Краткосрочни курсове 2016/2017

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите е основно структурно звено на Тракийски университет Стара Загора, специализирано да квалифицира педагогически специалисти.

По силата на Закона за предучилищна и училищно образование, Глава 11, Раздел III, Чл. 222. (1) и (2) и Наредба №12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, Раздел V чл. 43 ал.2 и Раздел VI, чл. 55 ал 2 и ал.3, ДИПКУ е оторизиран, като специализирано обслужващо звено на висше училище – Тракийски университет да извършва квалификацията на педагогическите специалисти и провежда процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени /ПКС/.

Карта