Съдържание

Списание "Педагогически форум"

ISSN -1314-7986

 

2018

година пета 2018, брой четвърти

година пета 2018, брой трети

година пета 2018, брой втори

година пета 2018, брой първи

Извънреден брой "Стратегии и сътрудничество за устойчиви образователни политики"

 

2017

година пета 2017, брой четвърти

година пета 2017, брой трети

година пета 2017, брой втори

година пета 2017, брой първи

Извънреден брой "Стратегии и партньорства за иновативно образование"

 

2016

година четвърта 2016, брой четвърти

година четвърта 2016, брой трети

година четвърта 2016, брой втори

година четвърта 2016, брой първи

Извънреден брой "Стратегии, политики, практики в условията на образователна реформа"

 

2015

година трета 2015, брой четвърти

година трета 2015, брой трети

година трета 2015, брой втори

година трета 2015, брой първи

Извънреден брой "Предизвикателства пред българското училище в 21 век"

 

2014

година втора 2014, брой четвърти

година втора 2014, брой трети

година втора 2014, брой втори

година втора 2014, брой първи

XV Национален педагогически форум "Традиции, иновации и предизвикателства в образованието",
18 юни 2014

 

2013

година първа 2013, брой четвърти

година първа 2013, брой трети

година първа 2013, брой втори

година първа 2013, брой първи

XIV Национален педагогически форум с международно участие "Образование за бъдещето, бъдеще за образование", 20 юни 2013