Нощ на учените

Researchers‘night е инициатива на Европейската комисия, финансирана в началото по Шеста, а сега по Седма рамкова програма. В последния петък на септември всяка година едновременно в над триста европейски града се провеждат дейности, насочени към популяризиране на научно-изследователската професия, науката и технологиите и привличане на общественното внимание върху приноса на учените към развитието на обществото.

Събитията имат за цел още да привличат младите хора към избора на научна кариера и се фокусират върху личността на учения-изследовател и неговото “човешко лице” с акцент върху забавното.

U*Night 2014 - 2015, проект K-TRIO-2  (Researchers in Knowledge Triangle) -Триъгълникът на знанието и европейското гражданство, 26.09.2014 г.

 

 

ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ 2015

лога на проекта

 

плакатПрограма за  Нощ на учените 2015

25. 09. 2015 - Регионална библиотека Захарий Княжески”

14.00 – 16.00 ч.    Отворени лаборатории – наблюдения и демонстрации за ученици и общественост в лаборатории на Тракийски университет.

17.00 – 17.15 ч.    Откриване на изложба фотоси „Светлината в полет” – любителска изложба на ученици и граждани.

17.15 – 18.00 ч.    Презентиране и награждаване от конкурсите за:

  • мултимедийни продукти на тема “Светлината е живот” 2 -7 клас;
  • мултимедийни продукти на тема “Светлината в технологиите” 8 – 12клас;
  • есе на тема: „Живот без светлина”

18.00 - 18.20 ч.     Викторина

18.20 -19.30 ч.      Ателие „Да създадем цветове“ – за ученици от 2 до 6 клас. Работа с различни материали, показващи свойствата на цветовете и преминаването на светлината през веществото

18.20 -19.30 ч.      Работилница за съзвездия – Изработване на презентации от ученици в нощта на учените, свързани със съзвездията и планетите от слънчевата система.

18.30ч. -19.30 ч.   Научно кафене „От реликтовото излъчване до тъмната материя“  - с участие на студенти, научни работници и граждани, представители на различни социални групи. Ще бъдат дискутирани съвременните схващания за възникването, строежа и развитието на Вселената.

19.00 - 21.00ч.      Наблюдения с телескоп на небесни обекти видими в нощта на учените.

20.00 - 23.00 ч.     Веселие под звездите ”Светлинно шоу” – с участия на студенти от художествени формации на Тракийски университет, поетични четения, актьорски етюди. Във веселието ще вземат участие и ученици от НУМСИ „Христина Морфова” Стара Загора.

 

ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ 2015

logo na U-night 2015За десета поредна година на 25 септември Стара Загора ще бъде един от  европейските градове, в които едновременно ще се проведе Нощ на учените - проект, финансиран от Европейската комисия по дейностите Мария Склодовска Кюри на програма "Хоризонт 2020".

Идеята на проекта е в един и същи ден университетите и научните институти да отворят своите врати за гражданството, за да представят своите научни постижения и да покажат предизвикателните и любопитни страни от живота на учения, да покажат че науката не съществува и не се развива заради самата наука, а е тясно свързана с нашето ежедневие, с качеството на живот, с човешкото здраве. Проектът е насочен преди всичко към младите хора – ученици и студенти, с цел да бъдат спечелени за образователната и за научната кауза.

За България и за Тракийски университет, в лицето на ДИПКУ, този проект започва през 2006 г. Всяка година Нощта на учените тематично е обвързана с конкретна научна област. Тази година темата е посветена на светлината като обект на познание на няколко науки и като присъствие в нашия живот с многообразните й проявления.

Обявяваме следните конкурси:

1. Конкурс за мултимедийни продукти на тема “Светлината е живот” 2 -7 клас. В конкурса се предвижда разработване на мултимедийни продукти (презентации, клипове, заснети с налична техника и др.) по темата.

2. Конкурс за мултимедийни продукти на тема “Светлината в технологиите” 8 - 12 клас. В конкурса се предвижда разработване на мултимедийни продукти (презентации, клипове, заснети с налична техника и др.) по темата.

3.Конкурс за написване на есе на тема: „Живот без светлина”– Конкурсът е предвиден за ученици от 8 до 12 клас и за студенти. 

4. Изложба на фотоси „Светлината в полет” – любителска изложба  на ученици и граждани.

Участниците ще представят своите разработки и ще бъдат оценявани по критерии като оригиналност, качество на изпълнение и творчество.

Отличените от журито продукти ще бъдат представени и наградени на 25.09.2015 г. по време на Европейската нощ на учените. Участниците ще получат грамоти или сертификати за участие в конкурс по международен проект.

Готовите материали по конкурсите следва да бъдат представени не по-късно от 30 юни 2015 г., 15:00 часа в Тракийски Университет, Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ), ул. Армейска № 9, гр. Стара Загора, стая 202 или 305.

Допълнителна информация и въпроси на е-mail: dipku_sz@abv.bg или на тел. 042 619560 и 0887160558.

 

 

ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ 2014

 

Европейската нощ на учените е ежегодно събитие, което се провежда в един и същи ден в над 300 европейски града и се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия по Седма Рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие, подпрограма "Хора". На този ден университетите и научните институти отварят врати за гражданството, за да представят своите научни постижения и да покажат предизвикателните и любопитни страни от живота на учения. 

 

ktrio

 

За България този проект започва през 2006 г. През изминалия период участващите в Нощта на учените университети и научноизследователски организации насочват общественото внимание и популяризират постиженията на различни области на науката: физика и технологии (2006); археология и история (2007); биология, химия и екология (2008); астрономия (2009), наука и индустрия (2010), химия (2011), иновации (2012), знание и Европейско гражданство (2013).

 

Тази година Нощта на учените е финансирана от Европейската комисия в рамките на програма HORIZON 2020 и ще се проведе на 26 септември под мотото "Триъгълникът на знанието и европейското гражданство". Реализира се от консорциум с участници: Нов български университет, БАН, Тракийски университет - Стара Загора, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Медицински университет - Пловдив , Медицински университет - Варна, Британски съвет, Русенски университет “Ангел Кънчев”, Британски съвет, СУБ и др.

 

В Стара Загора дейностите се организират от Тракийски университетчрез Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите, с активното участие и партньорство на община Стара Загора, регионална библиотека “Захарий Княжески”, Ветеринарно-медицински факултет, студенти, ученици и общественост.logo

 

Конкурси

 

Повече информация за отбелязването на Нощта на учените 2014 в България ще получите на сайта на проекта: http://rn.fmi.uni-sofia.bg/index.html или на файсбук страницата: https://www.facebook.com/ktrio.ktrio.

 

Програма

 

Присъединете се към нас в Нощта на учените на 26.09.2014 г. от 17 часа в Регионална библиотека "Захарий Княжески", гр. Стара Загора!

 

Настроение и усмивки от Европейска нощ на учените 2014

победители в конкурслабизложбад-р Яневадемонстрация

нашите студентитанцвоклана групаученицитепостер

 

U*Night 2013, проект K-TRIO (Researchers in Knowledge Triangle) -Значението на научните изследвания в триъгълника на Знанието, 27.09.2013;

U*Night 2012, проект IN-Close (Innovations: New Competence and Leading Opportunities for Sustainability and Endurance) – Иновации: нови компетенции и водещи възможности за устойчивост и стабилност, 28.09.2012 ;

U*Night 2011, проект RECSES (Researchers in chemistry supporting economy and society)- “Учените и химията в подкрепа на икономиката и обществото”, 23.09.2011;

U*Night 2010, проект REACT (Researchers in Industry and Academy for Technology development)– “Учените в индустрията и Академията за развитието на технологиите ”, 24.09.2010 ;

U*Night2009, проект STAR NIGHT - “Астрономията и предизвикателствата на новите технологии”, 25.09.2009

U*Night 2008, проект RE*CAME (Researchers Career and e-Motions ), “Устойчиво екологично равновесие”, 26.09.2008

U*Night 2007 , проект REGGAE (Researchers as Guides to Glory of Ancient Europe) Учените като водачи към величието на древна Европа, 28.09.2007;

U*Night 2006 -28.09.2006