Национален педагогически форум 2016

XVI Национален педагогически форум с международно участие на тема: „Стратегии, политики, практики в условията на образователна реформа“, организиран от ДИПКУ при Тракийски университет се проведе на 22.06.2016 г. от 10.00 ч. в хотел "Мериан палас" - Стара Загора.

Форумът се провежда ежегодно и събира учители–изследователи и университетски преподаватели за споделяне на добри образователни практики и участие в дискусионни интерактивни сесии. Във форума ще участват преподаватели от европейски образователни институции.

 

ПРОГРАМА

09.30 – 10.00 ч.   Регистрация

10.00 – 11.15 ч.   Пленарна сесия

10.00 – 10.15 ч.   Откриване

10.15 – 10.30 ч.   Награждаване на учители с наградата “Неофит Рилски”

10.30 – 11.15 ч.   Основни акценти в проекта на държавен образователен стандарт за статута и професионалното развитиена учителите, директорите и другите педагогически специалисти – Милка Коджабашиева, Директор на дирекция “Квалификация и кариерно развитие”, МОН

11.15 – 11.45 ч.   Кафе-пауза

11.45 – 13.00 ч.   Интерактивна сесия: Национални политики и практики за превенция на отпадането от училище

11.45 – 12.00 ч.   Европейски проекти и политики – проект EMPAQT, Вера Тодорова координатор

12.00 – 13.00 ч.   Дискусия на тема “Превенция на отпадането от училище чрез създаване на привлекателна образователна среда “ – фасилитатор доц. д-р Надежда Калоянова, Бургаски университет “проф. д-р Асен Златаров“

13.00 – 14.00 ч.   Обедна почивка

14.10 – 15.30 ч.   Научна сесия:Технологиите в съвременното образование”

  • A Structurational Portrayal of Maltese Educationally ICT InclinedPolicies –Patrik Camilleri, University of Malta

  • Математика за живота– доц. д-р Тони Чехларова, ИМИ – БАН, гр. София.

  • Евристиката в обучението по математика и възможностите на съвременните технологии –Теодоси Витанов, СУ “Св. Климент Охридски”, София

  • Облачните технологии в обучението – доц. д-р Лина Йорданова, гл. ас. д-р Габриела Кирякова – Тракийски университет, Стара Загора

Ето и част от презентациите, които се представиха на Форума: