Международна среща на партньорите в проект ПроСоциални ценности и Конференция в Северна Македония

Българският екип на проект Про-Социални ценности пътува до Северна Македония в периода 09-12.05.2019. ДИПКУ, Тракийски Университет беше представен от Борислава Петрова, Иглика Ангелова и Вера Тодорова, които участваха в поредната партньорска среща по проекта и последващата я конференция – събитие с мултиплициращ характер.

По време на срещата беше одобрено предложението за създаване на международна мрежа от училища посланници на просоциалните ценности. В представиелният борд на новата мрежа участват по един представител на всички страни партньори по прокета- Литва, България, Испания, Италия, Северна Македония и Турция. За ръководните позиции на президент на мрежата беше избрана Марина Василева- основател на НПО Приятели на образованието, Северна Македония, а за вице-президент Иглика Ангелова от българския екип.

Домакините предоставиха възможност на членовете на проекта да посетят две местни училища и детска градина, където екипът беше посрещнат повече от радушно от учителите и учениците и децата.

Организираната от Приятели на образованието пета годишна конференция за педагогически специалисти в Скопие, събра повече от 400 участници. Двудневната програма беше интензивна и изключително интересна и полезна. Представени бяха различни добри практики в сферата на образованието. Специален гост на конференцията беше Северно Македонския министър на образованието Петар Атанасов.

Вторият ден на конфренцията се състояха работилници. Иглика Ангелова представи добрите практики на просоциални дейности, координирани и изпълнени от участници от България- детски градини и училища от Кюстендил, Стара Загора, София и Видин. Дейностите вкючваха събития за деца, родители и учители.