Курсове за IV и V ПКС - с. Кирково

На 10.03.2018 г. в СУ „Отец Паисий“ с. Кирково, обл. Кърджали ще се проведат консултативни курсове за IV и V ПКС. Курсовете са очно-задочни и по новия ЗПУО Ви носят по 1 кредит, за което ще получите удостоверение.

Начален час на курсовете:

  • за V ПКС - 10.00 часа
  • за IV ПКС - в 12.30 часа

Таксата за курс за ПКС е 35,00 лв. (тридесет и пет лева) на участник и трябва да се внесе в срок до 07.03.2018 г. по банков път по сметка на ДИПКУ:

Уникредит Булбанк АД,

IBAN BG69UNCR 76303100 117737,

BIC UNCRBGSF,

като в платежното нареждане отбележите: трите имена, ЕГН и номера на курса:

  • за IV ПКС - курс №1447
  • за V ПКС - курс №1446

Възможно е заплащането на пакетни цени за цялата процедура (консултативен курс, кандидатстване, прием на документи и изпит на място) в размер на:

  • за IV ПКС - 135 лв.
  • за V ПКС - 100 лв.

Групи над 20 човека ползват отстъпка по договаряне.

Желаещите трябва да подадат заявление за участие в срок до 07.03.2018 г. тук:

Заявление за IV ПКС

Заявление за V ПКС