Курс за V ПКС - Кърджали

На 17.03.2018 г.  от 10.00 ч. в ПГЕЕ „Капитан Петко Войвода“ гр. Кърджали ще се проведе консултативен курс за V  ПКС на тема: „Планиране и организация на учебния процес”. Курсът е очно-задочен и по новия ЗПУО Ви носи 1 кредит, за което ще получите удостоверение.

Таксата за курс за пета ПКС е 35,00 лв. (тридесет и пет лева) на участник и трябва да се внесе в срок до 14.03.2018 г. по банков път по сметка на ДИПКУ:

Уникредит Булбанк АД,

IBAN BG69UNCR 76303100 117737,

BIC UNCRBGSF,

като в платежното нареждане отбележите: трите имена, ЕГН, курс № 1448

Възможно е заплащането на пакетни цени за цялата процедура (консултативен курс, кандидатстване, прием на документи и изпит на място) в размер на 100,00 лв.

Желаещите трябва да подадат заявление за участие в срок до 14.03.2018 г. Групи над 20 човека ползват отстъпка по договаряне.

Заявление за участие в курса може да изтеглите тук.

Телефон за справки 042/617446; 0887160012