Курс: STEM обучение в детската градина – стъпка напред към бъдещето

ДИПКУ при Тракийски университет има удоволствието да ви покани на обучение на тема: „STEM обучение в детската градина – стъпка напред към бъдещето“ с лектори д-р Аксения Тилева и ас. Мария Желязкова.

Дата: 21-22.04.2021 г.

Час: 13:00 – 16.30 ч.

Начин на обучението: онлайн

Брой кредити: 1

Такса: 60 лв.

Таксата се внася в срок до 19.04.2021 г. по банков път на следната банкова сметка:

Уникредит Булбанк АД, гр. Стара Загора

IBAN–BG69UNCR76303100 1177 37

BIC код на Уникредит Булбанк - UNCRBGSF

ДИПКУ при ТрУ, гр. Стара Загора

В платежното нареждане се вписват трите имена на участника и "Курс № 2580".

Желаещите да получат фактура заявяват това на имейл dipku@trakia-uni.bg, като изпратят данните си.

Местата за курса са запълнени. Ако желаете да се запишете за същия курс на 27-28.04, моля подайте заявление тук.

Анотация: В курсът се представят същността на STEM обучението, съпоставка между STEM и традиционния подход към образованието и ползите за децата от внедряването на STEM обучението. Ще бъдат споделени добри практики и възможности за реализиране на STEM обучение в детската градина.

Обучението е подходящо за учителите в детската градина

Регистрираните участници ще получат линк и указание за включване в обучението на посочения в заявката имейл на 20.04.2021 г.