Курс: Професионално портфолио – философия, технология, практически проекции

ДИПКУ при Тракийски университет има удоволствието да ви покани на обучение на тема: „Професионално портфолио – философия, технология, технически проекции“ с лектор ас. Динко Стратиев.

Дата: 17.04.2021 (събота)

Час: 10:00 ч.

Начин на обучението: онлайн

Брой кредити: 1

Такса: 55 лв.

Таксата се внася в срок до 13.04.2021 г. по банков път на следната банкова сметка:

Уникредит Булбанк АД, гр. Стара Загора

IBAN–BG69UNCR76303100 1177 37

BIC код на Уникредит Булбанк - UNCRBGSF

ДИПКУ при ТрУ, гр. Стара Загора

В платежното нареждане се вписват трите имена на участника и "Курс № 2578".

Желаещите да получат фактура заявяват това на имейл dipku@trakia-uni.bg, като изпратят данните си.

Регистрация за участие в курса можете да направите тук до 12.04.2021 г.

За кого е предназначено обучението?

Курсът е разработен за педагогически специалисти от всички културнообразователни области. Подходящ е за цели педагогически колективи.

Курсът отразява спецификата и особеностите на портфолиото като надежден инструмент за оценка и самооценка на педагогически специалисти. Предлагат се варианти за персонализация на преподавателското портфолио с цел адекватно отразяване на постиженията на всеки учител.

Регистрираните участници ще получат линк и указание за включване в обучението на посочения в заявката имейл на 16.04.2021 г.