Курс "Наставничеството в учителската професия"

На 28-29.04.2018 г. от 9,00 часа в ДИПКУ гр. Стара Загора ще се проведе Обучение на тема "Наставничеството в учителската професия".

Продължителност: 16 учебни часа / един квалификационен кредит

Анотация: Ключов момент от професионалната квалификация на педагогическите специалисти е осъществяването на професионалната подкрепа. Важна роля тук може да изиграе изграждането на система за наставничество като неделима част от адаптацията на младия специалист към професията, неговото цялостно развитие и усъвършенстване. В курса се акцентира на управление на нагласите и мотивацията и стимулиране на творческата дейност на младите учители. Разглеждат се същността, целите, функциите и видовете на наставничеството и ролята му за адаптацията на младия учител към педагогическата професия.

Лектори: проф. д-р. Галя Кожухарова, ас. д-р Маргарита Славова от ДИПКУ, гр. Стара Загора

Заявление за участие в курса, в срок до 25.04.2018 г., може да подадете тук.

Таксата на курса е 55.00 лв. на участник и трябва да се внесе до 25.04.2018 г. по банков път по сметка на ДИПКУ:

Уникредит Булбанк АД,

IBAN BG69UNCR 76303100 117737,

BIC UNCRBGSF,

като в платежното нареждане отбележите: трите имена, ЕГН, курс №1499, гр. Стара Загора.

Ако желаете да Ви бъде издадена фактура е необходимо да изпратите данни.