Курс на тема: „Модерни учители и родители. Партньорство между училище и семейство“

На 25.02.2018 г. от 10.00 ч. в ДИПКУ Стара Загора ще се проведе краткосрочен курс на тема: „Модерни учители и родители. Партньорство между училище и семейство“. Курсът е еднодневен и Ви носи 1 кредит, за което ще получите удостоверение.

Таксата на курса е 35.00 лв. и може да се внесе по банков път по сметка на ДИПКУ в Уникредит Булбанк АД, IBAN BG69UNCR 76303100 117737, BIC UNCRBGSF, като в платежното нареждане отбележите: трите имена, ЕГН, курс 1417 или  в касата на ДИПКУ всеки работен ден.

Местата за курса са запълнени.