Курс: Мултикултурно взаимодействие

ДИПКУ при Тракийски университет има удоволствието да ви покани на обучение на тема: „Мултикултурно взаимодействие“ с лектор доц. д-р Милена Илиева

Дата: 15.05.2021 (събота)

Час: 10:00 ч.

Начин на обучението: онлайн

Брой кредити: 1

Такса: 60 лв.

Таксата се внася в срок до 10.05.2021 г. по банков път на следната банкова сметка:

Уникредит Булбанк АД, гр. Стара Загора

IBAN–BG69UNCR76303100 1177 37

BIC код на Уникредит Булбанк - UNCRBGSF

ДИПКУ при ТрУ, гр. Стара Загора

В платежното нареждане се вписват трите имена на участника и "Курс № 2570".

Желаещите да получат фактура заявяват това на имейл dipku@trakia-uni.bg, като изпратят данните си.

Регистрация за участие в курса можете да направите тук до 10.05.2021 г.

За кого е предназначено обучението?

Обучението е подходящо за педагози, психолози в образователна среда. Ще бъдат разгледани темите за междукултурен диалог и условия за неговата реализация; собствена перспектива и перспективата на другия; същност на интеркултурното образование. По време на обучението ще се разгледат и възможности за интеграция на интеркултурни аспекти в преподаването на учебни съдържания.

Регистрираните участници ще получат линк и указание за включване в обучението на посочения в заявката имейл на 14.05.2021 г.