Курс "Компютърно моделиране" - Стара Загора

На 03.04.2018 г. (вторник) от 10.00 ч. в ДИПКУ Стара Загора ще се проведе краткосрочен курс на тема: „Компютърно моделиране“. Курсът е еднодневен и Ви носи 1 кредит, за което ще получите удостоверение. Подходящ е за учители в начална училищна степен и такива, преподаващи компютърно моделиране в часове по СИП и ЗИП.

Таксата на курса е 40.00 лв. и може да се внесе по банков път по сметка на ДИПКУ в Уникредит Булбанк АД, IBAN BG69UNCR 76303100 117737, BIC UNCRBGSF, като в платежното нареждане отбележите: трите имена, ЕГН, курс 1439 или в касата на ДИПКУ всеки работен ден.

Местата за курса са запълнени.

Справки на телефон: 042/ 633 024 – С. Кирчева.