Кръгла маса - програма

Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в работата на кръгла маса на тема: „Квалификацията на педагогическите специалисти – тенденции и перспективи”, която ще се проведе на 07 декември 2017 г. от 9.30 часа в конферентната зала на хотел Мериан палас, Стара Загора.

ПРОГРАМА

09,30 - 10,00 ч. Регистрация

10,00 - 10,15 ч. Откриване

10,15 - 11,45 ч. Първа сесия. Взаимодействие на институциите при квалификацията на педагогическите специалисти

11,45 - 12,30 ч.  Пауза

12,30 - 14,00 ч. Втора сесия. Качеството на продължаващото образование на педагогическите специалисти.

14,00 - 14,30 ч. Кафе пауза

14,30 - 15,30 ч. Трета сесия. Иновации в образованието. Добри национални и международни практики в квалификацията на педагогическите специалисти

15,30- 16,00 ч. Закриване