Кръгла маса - презентации

Кръгла маса на тема: „Квалификацията на педагогическите специалисти – тенденции и перспективи” се проведе на 07 декември 2017 г. в конферентната зала на хотел Мериан палас, Стара Загора. На кръглата маса бяха представени следните презентации: