Кръгла маса "Квалификацията на педагогическите специалисти – тенденции и перспективи"

Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в работата на кръгла маса на тема: „Квалификацията на педагогическите специалисти – тенденции и перспективи”, която ще се проведе на 07 декември 2017 г. от 9.30 часа в конферентната зала на хотел Мериан палас, Стара Загора.

Събитието се провежда в изпълнение на Национална програма „Квалификация” 2017г. На МОН. Организатор е Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите на Тракийски университет Стара Загора.

ПРОГРАМА на кръглата маса:

09.30 - 09,45 ч.   Откриване

09,45 - 11,15 ч.   Първа сесия "Взаимодействие на институциите при квалификацията на педагогическите специалисти"

11,15 - 11,30 ч.   Кафе - пауза

11,30 - 13,00 ч.   Втора Сесия "Качеството на продължаващото образование на педагогическите специалисти"

13,00 - 14,00 ч.   Обедна почивка

14,00 - 15,30 ч.   Трета сесия "Иновации в образованието. Добри национални и международни практики в квалификацията на педагогическите специалисти"

15,30 - 16,00 ч.   Закриване

Желанието си за участие заявете на dipku_sz@abv.bg. или  тел.: 042 633 024, 0882 473 212 - С. Кирчева.