Консултативни курсове за V и IV ПКС - Нова Загора

На 02.04.2018 г. от 10.00 ч. в СУ „Иван Вазов“ гр. Нова Загора  ще се проведат консултативни курсове за придобиване на V и IV ПКС. Курсовете са очно–задочни и по Закона за предучилищното и училищно образование Ви носят 1 кредит, за което ще получите удостоверение.

Таксата на курса е 35.00 лв. и може да се внесе по банков път по сметка на ДИПКУ:

Уникредит Булбанк АД,

IBAN BG69UNCR 76303100 117737,

BIC UNCRBGSF,

като в платежното нареждане отбележите: трите имена, ЕГН, курс за V ПКС – №1452,  курс за IV ПКС – №1453 и наименованието на града, в който ще се провежда обучението.

Ако желаете да Ви бъде издадена фактура е необходимо да изпратите данни.

При желание да бъдат проведени изпитите на място и приети документите на място, предлагаме пакетна цена от 100.00 лв. за V ПКС и 135.00 лв. за IV ПКС, която включва:

 • Такса за участие в процедура за придобиване на V или IV ПКС;

 • Такса прием на документи на място;

 • Такса явяване на изпит на място.

 • Такса инструктивен курс* за подготовка и явяване на изпит;

 • Удостоверение за допълнително обучение;

 • Придобиване на 1 (един) квалификационен кредит според ЗПУО;

 • Електронни материали от курса;

 • Програма и инструкции за подготовка за изпита;

Справки на телефон: 042/ 630 102 – Н. Иванова.

Заявление за участие в курса може да подадете тук:

за консултативен курс за IV ПКС

за консултативен курс за V ПКС

Кандидатите трябва да подготвят за 02.04.2018:

 • пълно ксерокопие на дипломата и приложението за завършено висше образование,

 • 1 брой снимкa за документи надписана с трите имена,

 • ксерокопие на документ за присъдена V ПКС (само за кандидатите за IV ПКС),

 • ксерокопие на документ за платена такса.