Консултативни курсове за ПКС, провеждани от ДИПКУ Стара Загора по места

08.04.2017 - ПГЕЕ "Капитан Петко Войвода", гр. Кърджали:

10.00 ч. - V ПКС;

11.04.2017 - СУ „Христо Ботев“, гр. Нова Загора:

09.00 ч. - V ПКС;

09.00 ч. -  IV ПКС НУП;

12.04.2017 - ДГ "Слънчице", гр. Нова Загора

10.00 ч. - IV ПКС ПУП;

18.04.2017 - Филиал на Тракийски университет Хасково:

9.00 ч. и 13,30 ч. (в зависимост от смените) - V и IV ПКС;

14.05.2017 - СУ "Георги Бенковски", гр. Пазарджик:

10.00 ч. - V ПКС.