Консултативни курсове за ПКС, провеждани от ДИПКУ Стара Загора по места

05.07.2017 - Математическа гимназия "Акад. Кирил Попов", гр. Пловдив:

09.30 ч. - V ПКС;

05.07.2017 - СУ "Г. Бенковски", гр. Пазарджик:

10.00 ч. - V ПКС;

10.07.2017 - Тракийски университет, Филиал Хасково, гр. Хасково:

09.00 ч.

10.07.2017 - СУ "Христо Смирненски", гр. Гурково:

09.00 ч. - V ПКС;

11.07.2017 - ОУ "П. Р. Славейков", гр. Велико Търново:

10.00 ч. -

12.07.2017 - ОУ "Св. Климент Охридски", гр. Бургас:

10.00 ч. - V и IV ПКС;

14.07.2017 - ПГ "Цар Иван Асен II", гр. Асеновград:

10.00 ч. - V ПКС;

14.07.2017 - СУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Рудозем:

11.00 ч. - V ПКС;

15.07.2017 - СУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Смолян

09.00 ч. - V и IV ПКС;