Консултативни курсове за ПКС, провеждани от ДИПКУ Стара Загора по места

02.06.2017 - ПГСС, гр. Нова Загора:

14.00 ч. - V ПКС;

03.06.2017 - СУ "Методий Драгинов", с. Драгиново:

10.00 ч. - IV ПКС ПУП;

15.00 ч. - IV ПКС математика;

03.06.2017 - гр. Карнобат:

V ПКС;

04.06.2017 - СУ "Методий Драгинов", с. Драгиново

10.00 ч. - IV ПКС БЕЛ, НУП;

10.00 ч. - V ПКС всички специалности;

07.06.2017 - с. Левка

V ПКС;

IV ПКС - НУП, БЕЛ, ЧЕО;

16.06.2017 - ОУ "Неофит Рилски", гр. Габрово

17.06.2017 - СУ "Методий Драгинов", с. Драгиново:

15.00 ч. - IV ПКС ИИТ, история, ФВС, химия, професионална подготовка;

17.06.2017 - ПГ по транспорт „Проф. Цветан Лазаров“, гр. Плевен

10.30 ч. - V ПКС;

10.30 ч. - IV ПКС

27.06.2017 - ППМГ "Добри Чинтулов", гр. Сливен