Консултативни курсове за IV и V ПКС - Стара Загора

На 25.03.2017 г. от 10.00 ч. в ДИПКУ ул. „Армейска“ 9 гр. Стара Загора ще се проведат консултативни курсове за придобиване на V и IV ПКС. Курсовете са очно–задочни и по новия Закон за предучилищното и училищно образование Ви носят 1 кредит, за което ще получите удостоверение.

Таксата на курс е 35.00 лв. и може да се внесе по банков път по сметка на ДИПКУ в Уникредит Булбанк АД, IBAN BG69UNCR 76303100 117737, BIC UNCRBGSF, като в платежното нареждане отбележите: трите имена, ЕГН, курс за ПКС.

Заявка за участие изпратете на dipku_sz@abv.bg,  до 20.03.2017 г. следните данни:

  • трите имена
  • дата и място на раждане
  • длъжност
  • месторабота
  • завършено висше училище
  • специалност
  • образователно-квалификационна степен (магистър/бакалавър)
  • диплома: серия, № , дата на издаване

Справки на телефон: 042/ 633 024 – С. Кирчева.